US Syds Styrelse

Kontaktuppgifter  styrelse

E-post: styrelsen@ussyd.se

Abdullah Aamar – Ordförande

Mobil: 072-833 59 15

E-post: abdullah.aamar@ussyd.se

 

Sofie Fredriksson – Vice ordförande

Mobil: 070-534 22 07

E-post: sofie.fredriksson@ussyd.se

 

Parimah Nassiri – Vice ordförande

Mobil: 070-401 76 36

E-post: parima.nassiri@ussyd.se

 

Khaled Walid – Sekreterare

Mobil. 070-040 78 49

E-post: khaled.walid@ussyd.se

 

Linus Johansson – Ekonomisk ansvarig

Mobil: 076-878 38

E-post: linus.johansson@ussyd.se

 

Bewar Ravand – Ledamot

Mobil: 073-696 50 03

E-post: bewar.ravand@ussyd.se

Nivedita Ljung – Vice sekreterare

Mobil: 070-89 70 609

E-post: nivedita.ljung@ussyd.se

 

Camilla Niklasson – Ersättare

Mobil: 070-142 06 50

E-post: camilla.niklasson@ussyd.se