Kansliet


(Bilden är tagen en solig dag utanför kansliet. Kansliet är ett tegelhus i färgerna gult och rött och vid dörren finns det en ramp. Framför huset står det ett träd med gröna blad).

Vårt kansli ligger på Södra Vallviksvägen 4b i Växjö.

Hur hittar man dit?

Man kan ta sig till kansliet genom att åka stadsbusslinjerna 1 eller 5 mot Teleborg. Närmsta hållplatsen heter ”Smedsvängen” eller ”Teleborgcentrum” och från
hållplatsen till kansliet tar det ca. 2-5 minuter att gå.

Personal

US Syds kansli bemannas av en 100% anstäld med lite olika arbetsuppgifter.

Under dagtid på vardagar brukar det finnas någon på kansliet om inte annat så kontaktar vi dig så fort vi sett ditt mail eller hört ditt meddelande på telefonsvararen.

Laoko Sardar är vår kanslist som sköter register, ekonomi, utskick, hjälper till med aktiviteter och annan administration. Laoko Sardar är också informationsansvarig, både externt och internt. Han representerar vår målgrupp (unga med synnedsättning) i olika sammanhang
där det är viktigt att våra intressen tillvaratas. Laoko Sardar har även det övergripande ansvaret för hemsidan och vårt nyhetsbrev ”Sydsnytt. Laoko Sardar är ibland på resande fot inom distriktet och är därför inte alltid anträffbar på kansliet.

Laoko kontaktar du på de vanliga kanslikontakterna:
Telefon: 0470-17771
E-post: kansli@ussyd.se

senast ändrad 2016-06-22