Kansliet

Personal

Du är alltid varmt välkommen att kontakta Laoko på kansliet. Han arbetar normalt sett måndag-fredag.

Laoko Sardar är vår kanslist som sköter register, ekonomi, utskick, hjälper till med aktiviteter och annan administration. Laoko Sardar är också informationsansvarig, både externt och internt. Han representerar vår målgrupp (unga med synnedsättning) i olika sammanhang där det är viktigt att våra intressen tillvaratas. Laoko Sardar har även det övergripande ansvaret för hemsidan och vårt nyhetsbrev ”Sydsnytt. Laoko Sardar är ibland på resande fot inom distriktet och är därför inte alltid anträffbar på kansliet.

Laoko kontaktar du på de vanliga kanslikontakterna:
Telefon: 0470-17771
E-post: kansli@ussyd.se

Styrelsen

Om du önskar komma i kontakt med oss på US Syd efter kontorstid så vänder du dig till styrelsen. Styrelsen når du via
E-post: styrelsen@ussyd.se

senast ändrad 2016-12-16